Produktų paieška:

Deklaracijos ir instrukcijos / Produkcija


LV: A/S Mārupes Metālmeistars sakarā ar tehnoloģiskā procesa specifiku uz preci/produkciju nevar uzlīmēt CE marķējumu. Saskaņā ar Eiropas Savienības regulu (EC) 305/2011 9.pantu gadījumos kad uz preci/produkciju nav iespējams uzlīmēt CE marķējumu, bet tam jābūt uzlīmētam uz iepakojuma vai pievienotam pie pavadzīmēm/dokumentiem. Nepieciešamības gadījumā pēc klienta pieprasījuma A/S Mārupes Metālmeistars izsniedz CE marķējuma kopijas.

EN: Regarding to limitations in the process technology products of JSC ”Marupes Metalmeistars” cannot be affixed with CE marking. According to Regulation (EU) No 305/201 article 9, in cases when it is not possible to attach CE marking to the product, it shall be affixed to the packaging or to the accompanying documents. When it is necessary by a customer request JSC ”Marupes Metalmeistars” provides copies of CE marking.

RU: Из-за специфики технологического процесса на продукцию АО “Марупес Металмейстарс” нельзя наклеить CE маркировку. В соответствии с Регламентом Европейского Союза (ЕС) 305/2011пункт 9, в тех случаях, когда на продукцию нельзя наклеить СЕ маркировку, ее наносят на упаковку или присоединяют к сопровождающим документам. В случае необходимости, по запросу клиента, АО “Марупес Металмейстарс” предоставляет копии СЕ маркировки.

EE: Tootmistehnoloogia piirangute tõttu ei saa Marupes Metalmeistars AS tooteid CE-märgistusega tähistada. Vastavalt määrusele (EÜ) nr 305/201, artikkel 9, juhul, kui tootele ei ole võimalik CE-vastavusmärgist kinnitada, tuleb seda kohaldada pakendile või saatedokumentidele. Kui see on kliendi nõudmisel vajalik, pakub AS Marupes Metalmeistars CE-märgise koopiaid.

LT: JSC ”Marupes Metalmeistars” negali pažymėti savo gaminamos produkcijos CE žymėjimu, kadangi įmonė neturi tokios žymėjimo technologijos. Asižvelgiant į (EU) No 305/201 9 str. Reglamentą, kai nėra galimybės produktą pažymėti CE žyma, tai CE žyma bus pažymėta produkto pakuotė ir/arba produkto dokumentuose. Esant poreikiui, klientas gali reikalauti JSC ”Marupes Metalmeistars” pateikti CE žymėjimo kopijas.

Pasūtiet tūlīt!

Partneriai

Ozolnieki, Stadiona iela 1, tālr. +371 67069867
Ozolnieki, Kopiela 1b, tālr. +371 63050650

Privatumo politikaVisos teisės saugomos © 2014 Metalmaster