Search products:

Projekts “Energoefektivitātes paaugstināšana AS “Mārupes Metālmeistars” ražotnē Zvaigžņu ielā 2, Ozolniekos”

AS “Mārupes Metālmeistars” ir noslēdzis līgumu Nr. 4.1.1.0/20/A/024 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par atbalsta saņemšanu Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana AS “Mārupes Metālmeistars” ražotnē Zvaigžņu ielā 2, Ozolniekos” īstenošanai, ko līdzfinansē Kohēzijas fonds 4.1.1. “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē”, 3. kārtas ietvaros.

Projekta mērķis ir veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu un enerģijas patēriņa samazināšanu AS “Mārupes Metālmeistars” ražošanas ēkā, kas atrodas Ozolnieku novadā, Ozolniekos, Zvaigžņu ielā 2.

Projekta specifiskie mērķi:
1. Samazināt kopējo elektroenerģijas patēriņu ražotnē par 18,8%, salīdzinot ar esošo situāciju, tādejādi ietaupot 62 325 kwh enerģijas gadā;
2. Sasniegt siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījumu 3 460 kg CO2 gadā.

Lai sasniegtu projekta mērķi, paredzētās šādas projekta aktivitātes:
1. Projekta pamatojošās tehniskās dokumentācijas izstrāde – ēkas energosertifikāta un pārskata par rūpnieciskās ražošanas energoefektivitātes novērtējuma aprēķinos izmantotajām ievaddatu vērtībām;
2. Četru esošo ražošanas iekārtu (ekcentriskā prese 63t, ekcentriskā prese 100t, hidrauliskā prese 100t un giljotīna) aizvietošana ar vienu energoefektīvu nedalāmu automātisku tērauda izstrādājumu ražošanas līniju, ar preses spēku ne mazāku kā 2000 kN.

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 415 000 eiro, no kurām paredzēts saņemt Kohēzijas Fonda atbalstu 124 630,94 eiro apmērā.

Order Now!

Partners

Ozolnieki, Stadiona iela 1, tālr. +371 67069867
Ozolnieki, Kopiela 1b, tālr. +371 63050650

Privacy PolicyAll rights reserved © 2014 Metalmaster