Meklēt produktus:

Risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai AS MĀRUPES METĀLMEISTARS

kpfi_logo

2012. gada 10. decembrī A/S ”Mārupes Metālmeistars” ir noslēdzis līgumu ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA “Vides investīciju fonds” par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai AS MĀRUPES METĀLMEISTARS” Nr.KPFI-15/1 (turpmāk – Projekts) īstenošanu konkursa “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” ietvaros.

Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana AS Mārupes Metālmeistars, veicot kompleksus risinājumus ražošanas ēkas un tehnoloģisko iekārtu energoefektivitātes uzlabošanā.

Projekta ietvaros laika posmā līdz 2013. gada 30. aprīlim tiek veikti kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai AS Mārupes Metālmeistars ražošanas ēkā (adrese: Kopiela 1B, Ozolnieki, Ozolnieku novads):

1) atbilstoši izstrādātajam energoauditam un renovācijas projektam, tiek veikti rūpnieciskās ražošanas ēkas renovācijas darbi uzlabojot ēkas energoefektivitāti, kā rezultātā ēkā samazināsies siltumenerģijas zudumi, apkurei nepieciešamās enerģijas patēriņš un CO2 emisijas.

2) tiks veikti energoefektivitāti paaugstinoši papildu ieguldījumi ražošanas tehnoloģiskajās iekārtās- esošā skrošu apstrādes iekārta tiks nomainīta pret jaunu un būtiski energoefektīvāku skrošu apstrādes iekārtu.

3) tiks veikta decentralizētas rekuperatīvās ventilācijas sistēmas izveide, kas nodrošinās maksimāli efektīvu siltuma izmantošanu un līdz ar to CO2 emisiju samazināšanos.

Projekts tiks īstenots piesaistot KPFI līdzfinansējumu 47,85 % apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām.

Projekta īstenošanas rezultātā plānots panākt būtisku siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu, sasniedzot CO2 emisiju samazinājumu 69,53 t CO2/gadā.

Pasūtiet tūlīt!

Partneri

Ozolnieki, Stadiona iela 1, tālr. +371 67069867
Ozolnieki, Kopiela 1b, tālr. +371 63050650

Privātuma politikaVisas tiesības aizsargātas © 2014 Metalmaster