Meklēt produktus:

Risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai 2014-2

2014. gada 30. jūnijā A/S ”Mārupes Metālmeistars” ir noslēdzis līgumu ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA “Vides investīciju fonds” par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai AS MĀRUPES METĀLMEISTARS Nr. KPFI – 15.3/74 (turpmāk – Projekts) īstenošanu konkursa “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” ietvaros.

Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana AS Mārupes Metālmeistars ražošanas ēkā, veicot kompleksus risinājumus ražošanas ēkas  energoefektivitātes uzlabošanā.

Projekta ietvaros laika posmā līdz 2015. gada 31. janvārim tiek veikti kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai AS Mārupes Metālmeistars ražošanas ēkā (adrese: Stadiona1, Ozolnieki, Ozolnieku novads):

1) atbilstoši izstrādātajam energoauditam un rekonstrukcijas  projektam, tiek veikti rūpnieciskās ražošanas ēkas rekonstrukcijas darbi uzlabojot ēkas energoefektivitāti, kā rezultātā ēkā samazināsies siltumenerģijas zudumi, apkurei nepieciešamās enerģijas patēriņš un CO2 emisijas.

2) tiks nomainīta apkures sistēma

3) tiks veikta decentralizētas rekuperatīvās ventilācijas sistēmas izveide, kas nodrošinās maksimāli efektīvu siltuma izmantošanu un līdz ar to CO2 emisiju samazināšanos.

Projekts tiks īstenots piesaistot KPFI līdzfinansējumu 54.999999 % apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām.

Projekta īstenošanas rezultātā plānots panākt būtisku siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu, sasniedzot 220579.70 kg/CO2 gadā un CO2 emisijas samazinājuma rādītāja attiecība pret KPFI finansējumu projektam vismaz 0.83kgCO2/eur

Pasūtiet tūlīt!

Partneri

Ozolnieki, Stadiona iela 1, tālr. +371 67069867
Ozolnieki, Kopiela 1b, tālr. +371 63050650

Privātuma politikaVisas tiesības aizsargātas © 2014 Metalmaster